Tapiolan Reserviupseerit ry:n vuosikokoukset

Kevätvuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti viimeistään toukokuun 15. päivänä. Siinä esitellään ja hyväksytään toimintakertomus, yhdistyksen tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilipäätös ja myönnetään hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa valitaan myös sääntöjen edellyttämät edustajat Helsingin Reserviupseeripiirin kokouksiin, ellei valtaa valinnasta anneta hallitukselle.

Syysvuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti ennen marraskuun 15. päivää. Kokouksessa esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (2 pj + 7 jäsentä), valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (loput jatkavat 2-vuotis kauttaan) ja tilintarkastajat sekä heille varamiehet. Kokous valitsee tai antaa vallan valinnoista hallitukselle koskien piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin ja ehdokkaat piirihallitukseen sekä Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät edustajat liittokokouksiin. Kokous vahvistaa myös missä lehdessä kokouskutsut jatkossa julkaistaan. Perinteisesti ne julkaistaan Helsingin Reservin Sanomissa.