Tietoa ammuntamahdollisuuksista

Pistooliammunnat

Oma pistooliammuntavuoro Töölöntorilla on tarjolla kevät- ja syyskaudeksi jokaisena sunnuntaina. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. Töölöntorinkadulla ammutaan pistoolin perusharjoittelua sekä .22LR- että palvelusasekaliipereilla. Lisäksi perehdytään SRA-ammunnan perusteisiin. Sekä pistoolin perusharjoitteluun että SRA-kouluttautumiseen löytyy tarvittaessa lainakalustoa ja opastusta. Ammuntavuorot ovat mukavia yhteisöllisiä tapahtumia niin ammunnan harjoittelun kuin toisten jäsenien tapaamisenkin merkeissä.

Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet (lisätietoa vasemman reunan linkeistä). Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai sitä pienemmillä.

Lahnuksen ampumarata

TaRu on liittynyt jäseneksi Espoon Ampumaratayhdistykseen, joka ylläpitää Lahnuksen ampumarataa.

Vuorot ovat edullisempia kuin ei-jäsenille. Ratoja on jo nyt suhteellisen monipuolisesti: hirvi-, haulikko- ja .22-radat; ympäristöluvan salliessa ratoja on tarkoitus myöhemmin lisätä. Toistaiseksi ympäristölupa valitettavasti rajaa käytön pääosin kesäkuukausille (2.5.–30.6. ja 1.8.–30.9.).

Ratoihin kannattaa käydä tutustumassa! Jos huomaat radoissa perusteltuja kehitysideoita, laita tieto TaRun hallitukselle ja voimme ottaa vinkkejä huomioon radan kehitystä suunniteltaessa.

Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät Espoon Ampumaratayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta http://espoonampumarata.fi/index.php?page=1 (ohjeita on noudatettava täsmällisesti). Huomaa, että TaRulaisia koskevat "auki kaikille" -ajat; sivun alaosassa olevat pidemmät ajat koskevat vain niitä yhdistyksiä, joilla on tietyn vuoron valvonta.

Padasjoki

Ammuntaa on tarjolla Padasjoen perinteisillä talvipäivillä, maaliskuun alussa sekä kesäpäivillä elokuun puolivälissä. Viikonloput huipentuvat sunnuntaina pidettyihin SRA-kisoihin, joissa on mahdollisuus ampua myös kerhojen pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla ellei omia tullut mukaan syystä tai toisesta.

Muut ammunnat

Jäseniämme osallistuu aktiivisesti erityisesti seuraaville reserviläisten ammuntavuoroille:

Lisäksi tarjolla on eri kerhojen vetämiä vuoroja, usealla eri radalla: Santahaminassa, Sipoossa, Lahnuksessa… Erityisesti kannattaa tutustua Vantaan reserviläisten sivuihin osoitteessa http://www.vantaanreservilaiset.fi/

Usein valitetaan, ettei pääkaupunkiseudulla ole ampumamahdollisuuksia. Se on vain osittain totta. Lähinnä ongelmat ovat sovelletun ammunnan harrastusmahdollisuuksissa, kuten practicalissa tai SRA:ssa. Ratoja on itseasiassa kivääriammuntaan sekä haulikkoammuntaan aika paljon. Niiden sijainnista ja osallistumismahdollisuuksista vain tiedotetaan aika rajatusti, eikä missään ole yhtä tahoa tai osoitetta, josta löytyisivät kaikki (kunnon tiedoilla). Tällä sivulla sekä vasemman reunan valikossa on muutama linkki, jotka kertovat jotakin, mutta esimerkiksi riistapolkukisoissa ratojen löytäminen on hankalaa ja siten pieni kynnys saattaa antaa juuri sen tarvitun tekosyyn olla lähtemättä. Ampumaratojen sijainteja kartalla -sivulle on koottu ajo-ohjeita ja karttaleikkeitä, jotta tuo kynnys poistuisi ja lähteminen helpottuisi.

Edelleen lisäksi ovat Puolustusvoiman hallinnoimat ampumaradat, joilla monet käyvät eri kiltojen ja kerhojen vuoroilla. Paikat lienee tunnetut, ainakin tarkka-ampujille, muualla ei pitkiä ratoja löydy: Santahamina, Syndalen, Hälvälä ja Taipalsaari.

Kurssit

Turvallisen ampujan kursseja järjestävät hyvin monet kerhot pääkaupunkiseudulla. Lisäksi aina tammikuussa on MPK ry:n kautta järjestettävä avoin kurssi. Kurssi antaa tiedot ja valmiudet toimia itsenäisesti ja yhteneväisesti ampumaradalla. Suosittelemme kaikille ja on oltava suoritettuna Padasjoen SRA-kisoissa.

Riistapolkukalenteri

http://www.riistapolku.com/

Ammuntatietoutta

Ammunnasta tietoa jaetaan jäsenlehden ampumajutuissa, joissa on jo esitelty aseita, niihin liittyviä varusteita sekä useiden kilpailujen kulku ja tulokset. Kysymyksiin vastataan sähköpostitse sekä tapahtumissa. Tätä kannatta hyödyntää esimerkiksi asetta hankittaessa. Aktiiviset ampujat voivat saada todistuksen harrastuneisuudestaan ampumaupseereilta. Viranomaisten joihinkin hankintalupiin vaatiman todistuksen jäsenyydestä antaa hallintoupseeri.

Lisää tietoja ja neuvoja antavat ampumavastaavat:
Kari Wuokko, Jyrki Helin sekä Henri Jacobsson