Selosteita toiminnasta

Alla on kuvattu tärkeimpiä toimintamuotojamme. Lisää tietoa löydät vasemman reunan valikosta.

Ammunta

Ammunnassa löytyy useita mahdollisuuksia aloittaa ja harjoittaa ammuntaharrastusta. Padasjoen kesä- ja talvipäivillä vietetään koko viikonloppu ammunnan parissa, kisaten SRA-ammunnassa. Töölöntorilla on ympäri vuoden pistooliammuntavuorot, sisäradalla. Yhteistyö muiden kerhojen kanssa mahdollistaa kymmeniin, ellei satoihin ammuntatapahtumiin osallistumisen pelkästään pääkaupunkiseudulla. Ammunnan tiimoilta järjestetään kursseja, jotka mahdollistavat moniin tapahtumiin osallistumisen sekä koko harrastuksen aloittamisen ja aseiden hankinnan. Ammuntatietous on arvokkain mitä yksittäinen jäsen voi ampumavastaaviltamme saada, sitä kannattaa hyödyntää.

Lisätietoja sivujemme ammuntaosiossa.

Kertaukset

Kovat kertaukset ovat vähenemään päin, mutta niiden rinnalla sodanajan joukkojen koulutuksessa myös vapaaehtoiset kertausharjoitukset ovat kasvaneet suuriksi harjoituksiksi. Ne vedetään täysin reserviläisten voimin ja suunnittelemina. Maanpuolustuskoulutusyhdistys koordinoi vapaaehtoista koulutusta tarjoten kymmeniä kursseja, joihin saavat osallistua kurssista riippuen kuka tahansa, yli 15-vuotias. Kerhot järjestävät nämä kurssit yksin tai yhdessä, osana omaa toimintaansa tai jopa Puolustusvoimien tilaamana.

Lisätietoja sivujemme sotilaallisen koulutuksen osiossa.

Etsinnät

Vapaaehtoiset täyttävät viranomaistoimen puutteita osallistumalla vapaaehtoisesti kadonneiden etsintään. Jopa 50 hengen etsijäjoukko tuo toimintaan tehoa. Tottunut johto osaa suunnata resurssit oikein ja muonituksesta voidaan vastata itsenäisesti. Etsijöillä voi olla mukanaan omat, etsintään koulutetut koirat, jotka löytävät etsityn myös jos tämä on käpertynyt kuusen juureen.

Lisätietoja sivujemme etsintäosiossa.

Kerhotoiminta

Kerhotoiminta kattaa mitä erilaisimpia tapahtumia ja toimintaa. Kerhotoimintaa ei ole vain hallituksen, työryhmien tai koko kerhon vuosikokous, vaan siihen kuuluu osallistuminen hyvin kirjaviin tapahtumiin. Yksittäiselle jäsenelle on tarjolla vaikka mitä ja aktiivinen jäsen on mukana kehittämässä uusia toimintamuotoja.

Seuraa oman ja muidenkin kerhojen toimintapalstoja Helsingin Reservin Sanomista: <http://issuu.com/marsk1>