Kertaukset

Kertausharjoituksia on hyvin monenlaisia. Puolustusvoimat pyrkii kutsumaan sijoitetut henkilöt säännöllisesti kertausharjoituksiin, mutta resurssipulasta johtuen vain tärkeimmät joukot ja nuorimmat yksiköt saavat riittävää harjoitusta. Reserviläisten vuosittain järjestämä pääharjoitus on tätä täydentävä harjoitus, jossa sijoitetulle joukolle annetaan viikonlopun mittaisessa harjoituksessa kertausta perustaistelutaidoissa sekä koulutusta uusissa aseissa ja välineissä. Harjoitus on vapaaehtoinen harjoitus, eli VEH. Sen järjestämisessä on kantahenkilökunta mukana vain antamassa resurssit sekä valvomassa turvallisuutta. Olemme olleet mukana järjestämässä monia osa-alueita harjoituksesta ja useat jäsenemme toimivat suunnittelu- ja koulutustehtävissä.

Moniin Puolustusvoimien harjoituksiin tarvitaan vastaosasto, joka on jo monesti koottu pääkaupunkiseutulaisista vapaaehtoisista. Aktiivinen ja väsymätön joukko on saanut kiitosta suorittaessaan sille annetut tehtävät tinkimättä ja juuri oikealla asenteella. Näihin harjoituksiin on mahdollista päästä kenen tahansa. Tietoa harjoituksista on vaikeampi saada, mutta parhaiten tietoa voi kysellä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä (MPK).

MPK:lla on todella laaja kurssivalikoima, josta kukin löytää varmasti itseä kiinnostavaa. Suurin osa harjoituksista on VEH-statuksella, joten ne rinnastetaan kertausharjoituksiin oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. Suurin ero on ettei reserviläispalkkaa makseta. Kurssit varsinaisesti järjestää jokin kerho tai usean kerhon kouluttajat yhdessä MPK:n toimiessa niiden kattojärjestönä koordinoiden Puolustusvoimien tarpeet ja tuen.

Olemme olleet mukana järjestämässä komppanian taistelu -kursseja, joka antaa yksinkertaistetun kuvan komppanian johtamisesta ja yhteistoiminnasta muiden aselajien kanssa. Harjoituksessa koulutusryhmä muodostaa yhden komppanian. Perustaitojen kertauksen jälkeen alkaa sovellettu vaihe, jossa ryhmän laatima taistelusuunnitelma punnitaan tositoimissa. Oikeassa maastossa tapahtuva peli luo ennalta laaditun aikataulun mukaan tilanteita joukon johtajille. Tulenjohtaja, alistettujen joukkojen johtajien ja komppanian päällikön sekä varapäällikön välinen kommunikointi ja käskyjen välittäminen sanomalaitteilla tuo autenttista vaikeutta toimintaan. Joukkojen ei tarvitse seisoskella johtajien harjoitellessa ja koko kurssi saadaan vedettyä hyvin pienin järjestelyin.

Sissitoimintakursseja on vedetty kesällä sekä talvella. Kesällä toiminta on helpompaa ja voidaan keskittyä perussuoritteisiin: tuliylläkön teko sekä tieliikenteen häirintä. Talvella saman kurssin vetäminen korostaa harhauttamisen sekä huoltamisen tärkeyttä ja vaikeutta. Tiedustelukurssi keskittyy tieliikenteen laskentaan sekä kohteen tiedusteluun. Salassa on pysyttävä koko toiminnan ajan.